Finkers, Herman

Van zijn elpee

cover art

Inleiding
Achter het ijzeren gordijn
Veldhuis
Heel kort stukje van het vierde nummer
Waar is de w.c.
Het hoge Hexel (beschuit)
Heerlijk Hawaii
Jesus will come
Kerstmis
Een huwelijksinzegening
Met Trudie op bijbelstudie
De ceremoniemeester
Geluk
Tussenstukje
Een oude kindervriend
Natrium en salpeterzuur
Echte liefde (tot nu toe)